Forum Rada Gminna Zrzeszenie LZS We Wronkach  Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy    Galerie   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

Regulamin 2013/2014

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Rada Gminna Zrzeszenie LZS We Wronkach Strona Główna -> Rada Gminna Zrzeszenie LZS We Wronkach
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Piotr
Prezes
PrezesDołączył: 17 Sty 2013
Posty: 95
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 10:26, 30 Sie 2013    Temat postu: Regulamin 2013/2014

Regulamin Rozgrywek Ligi Nadwarciańskiej
Liga Nadwarciańska - sezon 2013/2014
Wronki, 14 sierpnia 2013r.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Liga Nadwarciańska we Wronkach prowadzi rozgrywki Ligi Nadwarciańskiej.
§ 2

Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów, rozwój piłkarstwa, integracja lokalnego środowiska, przeciwdziałanie nałogom, organizacja czasu wolnego.
§ 3

We współzawodnictwie sportowym mogą brać udział koła LZS zgłoszone do rozgrywek i zaakceptowane przez Zarząd Ligi.
§ 4

Rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
§ 5

1. Rozgrywki prowadzone są systemem dwurundowym jesień - wiosna.
2. Termin rozpoczęcia rozgrywek oraz daty rozgrywania zawodów wyznacza Zarząd Ligi Nadwarciańskiej w opracowanym i udostępnionym zainteresowanym klubom terminarzu rozgrywek na poszczególne rundy, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
Rozdział II Boiska

§ 6

1. Zawody o mistrzostwo mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych za odpowiednie do gry i zweryfikowanych do gry na dany sezon, położonych w miejscu siedziby klubu lub miejscu wskazanym przez klub przed rozgrywkami.
2. Klub - gospodarz zawodów jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie boiska do gier mistrzowskich.
3. Klub - gospodarz, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie odbyły się, ponosi pełne konsekwencje regulaminowe.
Rozdział III Zawodnicy

§ 7

1. W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy uprawnieni do gry przez właściwego członka Ligi Nadwarciańskiej, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz pod rygorem ukarania karą dyscyplinarną.
2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy którzy rozegrali w danej rundzie mecz w innej drużynie piłkarskiej.
3. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy zawieszeni przez OZPN (np.WZPN) lub PZPN.
4. Wystąpienie o uprawnienie zawodników do gry, sporządzone na podstawowych listach wraz z podpisami zawodników, należy dostarczyć do właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej najpóźniej w terminie do I kolejki każdej rundy rozgrywkowej.
5. Warunkiem otrzymania potwierdzonych list uprawniających zawodników do gry, jest wpłacenie kwoty wpisowego do rozgrywek Opłata wpisowego (za uczestnictwo w rozgrywkach) dokonywana jest przed rozpoczęciem rozgrywek.
6. Zobowiązuje się kluby do podania na listach zgłoszeń telefonów kontaktowych osób odpowiedzialnych za uprawnienia zawodników w klubie.
7. Klub odpowiada w pełni za podanie prawidłowych danych dot. zawodników. Za podanie nieprawdziwych danych klub ukarany zostanie karą regulaminową.
§ 8

1. Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania zawodów na pierwszych 11 miejscach, pozostali wpisani zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. Kierownik drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7, a każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika, musi natychmiast dopisać do sprawozdania. Uzupełnienie podstawowego składu drużyny może nastąpić w ciągu całego okresu trwania zawodów.
2. W przypadku, gdy grę rozpoczyna zawodnik z poza pierwszych jedenastu miejsc, kapitan drużyny powinien zgłosić ten fakt sędziemu, który ma obowiązek odnotować to w sprawozdaniu.
3. Wpisanie do sprawozdania zawodnika, który nie może brać udziału w zawodach (brak uprawnienia na liście zgłoszeń, ukarany odsunięciem od gry - czerwona kartka lub 3, 6, 8, 10 żółta kartka) uznane będzie jako udział w grze nieuprawnionego zawodnika, co skutkuje zweryfikowaniem zawodów jako walkower dla przeciwnika.
§ 9

1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów:
a) wypełnionego, czytelnie sprawozdania z zawodów z wykazem zawodników wyznaczonych do gry (właściwe nazwiska i imiona zgodnie z dokumentami tożsamości, numery dowodów tożsamości) oraz ich własnoręcznymi podpisami
b) listę 3 porządkowych
2. Zawodnicy poniżej skończonego 16 roku życia nie mogą występować pod rygorem walkoweru.
3. Zawodnicy poniżej 18 roku życia (ale mający skończone 16 lat) mogą występować w rozgrywkach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dostarczoną do właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej w formie pisemnej.
4. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodnika , zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Kapitan zgłaszający sprawdzenie tożsamości musi w tym momencie podać, którzy zawodnicy będą sprawdzani. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie mogą być przyjmowane i rozpatrywane przez sędziów.
5. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach mistrzowskich zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego przedstawić ważny dokument tożsamości z fotografią (którego numer wcześniej został podany na liście zgłoszeniowej). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. Zawodnik, który nie stawi się na wezwanie sędziego i nie przedłoży dokumentu stwierdzającego jego tożsamość zostaje uznany za nieuprawnionego do gry, a zawody z jego udziałem zastaną zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika, ponadto na klub nałożona zostanie kara dyscyplinarna. Gdy, żądanie sprawdzenia zawodnika nastąpi w momencie gdy, ten opuszcza boisko (zmiana), nie jest on zobowiązany do stawienia się do sędziego celem wylegitymowania się, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia z pogotowia o odniesionej kontuzji.
§ 10

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników we wszystkich klasach rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających między zakończeniem a rozpoczęciem rund.
2. Zmiana przynależności klubowej musi mieć charakter definitywny lub czasowy. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez zgody zawodnika poprzedzonej jego pisemnym wnioskiem. Kluby mogą zgłaszać do rozgrywek w trakcie trwania rundy zawodników, którzy nie rozegrali żadnego meczu w barwach innej drużyny w Lidze Nadwarciańskiej lub w rozgrywkach pod patronatem WZPN lub PZPN po rozegraniu pierwszej kolejki rundy wiosennej.
3. Zmiana barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat wymaga jednocześnie zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Warunkiem zmiany barw klubowych jest otrzymanie karty zawodnika z opuszczanego klubu oraz dostarczenie jej do nowego klubu.Karta zawodnika jest jedynym dokumentem uprawniającym do gry.Klub wydając kartę zawodnikowi odchodzącemu z klubu potwierdza tym samym iż zawodnik ten jest rozliczony z klubem.
5. Klub wystawiając zawodnika do gry nie posiadając jego karty narażony jest na utratę punktów walkowerem.
Rozdział IV Sędziowie

§ 11

Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza bezpośrednio właściwy członek Zarządu Ligi Nadwarciańskiej.
§ 12

1. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie z jakichkolwiek powodów nie będą obecni, kapitan drużyny gospodarzy musi, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości, prosząc o przedstawienie kandydata na sędziego zawodów.
2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią Rady Gminnej Zrzeszenia LZS we Wronkach, przysługuje mu prawo do prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie w obecności kapitanów obu drużyn.
3. Fakt wyboru sędziego musi być opisany w sprawozdaniu z zawodów i potwierdzony podpisem kapitanów obu drużyn przed rozpoczęciem meczu. Za dostarczenie sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów. Sprawozdanie powinno być dostarczone w terminie 3 dni po zawodach do miejsca wskazanego przez właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej prowadzącego rozgrywki.
4. Sędziowie asystenci wyznaczani są przez kluby biorące udział w meczu, chyba że właściwy członek Zarządu Ligi Nadwarciańskiej zadecyduje inaczej. Każdy klub wyznacza jednego sędziego. Jeżeli któryś z klubów nie wyznaczy sędziego asystenta zostanie na niego nałożona kara dyscyplinarna. W takim przypadku sędzia główny prosi o wyznaczenie dwóch sędziów asystentów przez klub, który pierwotnie wyznaczył jednego sędziego asystenta. Jeżeli kluby ostatecznie nie wyznaczą sędziów asystentów sędzia kończy zawody, które będą zweryfikowane jako obustronny walkower. Wyznaczeni sędziowie asystenci muszą być pełnoletni.
5. Sędzia zawodów zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z zawodów, w którym wyszczególnia udzielone kary indywidualne (żółte lub czerwone kartki). Jeżeli zawodnik otrzymał czerwoną kartkę (samoistna), to sędzia umieszcza w załączniku opis przewinienia. Niezależnie od w/w ustaleń sędzia zobowiązany jest także do umieszczenia na odwrotnej stronie sprawozdania opisu innych zajść mających istotne znaczenia w dalszym postępowaniu, np. uwagi zgłoszone przez kierowników, co do udzielonych kartek, wprowadzenie lub chęć wprowadzenia do gry zawodnika nieuprawnionego, niemożność sprawdzenia tożsamości, rzucanie petard i świec, wtargnięcie publiczności na boisko, zakłócanie ładu i porządku przed, w czasie i po zawodach. Wszystko to musi być przedstawione kierownikom w ich obecności i wpisane do sprawozdania, które kierownicy zobowiązani są podpisać. W przypadku nie udzielenia kar indywidualnych sędzia wpisuje do sprawozdania uwagę: "kar nie było", co również podpisują kierownicy obu drużyn.
6. Sprawozdanie musi być dostarczone ciągu 72 godzin po ukończeniu zawodów do miejsca wskazanego przez właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej prowadzącego rozgrywki pod rygorem kary dyscyplinarnej.
§ 13

Niezależnie od sposobu wyznaczania sędziego (sędziów) zawody muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.
Rozdział V Zasady rozgrywek

§ 14

1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania: u siebie jako gospodarz i u przeciwnika jako goście.
2. Koszty organizacji zawodów pokrywa klub - gospodarz, na którego terenie odbywają się zawody, z tym, że koszty sędziowskie pokrywa gospodarz lub Rada Gminna Zrzeszenia LZS we Wronkach. Za nierozegrane zawody koszty ryczałtu sędziowskiego są o 50% mniejsze.
3. Obowiązujący czas trwania zawodów to 2 x 45 min. z 15 min. przerwą.
§ 15

Rozegrane zawody punktuje się następująco:
a) za zwycięstwo przyznaje się drużynie 3 punkty
b) za remis obie drużyny otrzymują po 1 punkcie
c) za przegraną drużyna nie otrzymuje punktów.
§ 16

Drużyny biorące udział w zawodach mogą wymienić w czasie trwania zawodów siedmiu zawodników spośród rezerwowych wpisanych do sprawozdania, bez możliwości powrotu.
§ 17

1. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej, i podawane do wiadomości zainteresowanym w przesłanym terminarzu na każdą rundę rozgrywek. Terminarze (jesień - wiosna każdego sezonu) są integralną częścią niniejszego regulaminu.
2. Terminami podstawowymi poszczególnych kolejek ligowych są niedziele.
3. Termin może zostać zmieniony na pisemny wniosek jednego z uczestników meczu dostarczony do właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej, co najmniej na 5 dni wyznaczonym pierwotnie terminem. Po rozpatrzeniu wniosku właściwy członek Zarządu Ligi Nadwarciańskiej informuje o podjętej decyzji zainteresowane strony.
4. W wyjątkowych wypadkach zawody mogą być przełożone na inny termin lub godzinę z urzędu przez właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej. Informuje on o podjętej decyzji zainteresowane strony najpóźniej 8 dni przed wyznaczonym pierwotnie terminem.
5. Nie mogą być zmienione daty i godziny rozpoczęcia zawodów ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego.
§ 18

Klub ponosi pełną odpowiedzialność za stawienie się drużyny na zawody w oznaczonym miejscu i czasie.
§ 19

W wypadku, gdy mimo stawienia się obu drużyn, zawody nie dojdą do skutku lub, gdy zostaną przerwane z przyczyn niezależnych od obu zespołów (ulewa, nie nadające się do gry boisko, itp.) właściwy członek Zarządu Ligi Nadwarciańskiej obowiązany jest wyznaczyć nowy termin (najbliższy z możliwych) rozegrania zawodów.
§ 20

1. Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody mistrzowskie z przyczyn, które właściwy członek Zarządu Ligi Nadwarciańskiej uzna, że wyniknęły z winy tegoż klubu (np. brak transportu, niekompletny skład zespołu, brak środków finansowych, itp.) zostanie ukarany karą dyscyplinarną, niezależnie od przyznania walkoweru przeciwnikowi.
2. Za powtórne niestawienie się na zawody - walkowerem oraz surowszą karą dyscyplinarną.
3. Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody mistrzowskie w ostatnich trzech terminach sezonu rozgrywkowego, zostanie ukarany karą dyscyplinarną w danym sezonie oraz dodatkowo przyznaniem od 3 do 6 punktów minusowych w nowym sezonie rozgrywkowym.
§ 21

1. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra ogółem 3 wyznaczonych spotkań, z powodu niestawienia się na zawody, zostanie wycofana przez właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej we Wronkach z rozgrywek ze wszystkimi tego konsekwencjami.
2. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny,
b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników.
3. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:
a) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut,
b) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie z obowiązującymi przepisami,
c) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie jej uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką,
d) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia,
e) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami,
f) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów,
g) drużyny, która przed zakończeniem zawodów zejdzie z boiska lub której ilość zawodników będzie mniejsza niż siedmiu,
h) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów, czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody zostały zakończone przed czasem,
i) drużyny, na boisku której kibic - przed meczem, w czasie gry lub po zawodach czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów,
j) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,
ł) drużyny, która nie dostarczy sędziemu składu zawodników.
4. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 10 dni od daty podjęcia decyzji.
Rozdział VI Obowiązki gospodarza zawodów

§ 22

Klub organizujący oprócz przygotowania do gry boiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenia minimum 3 piłek do gry, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska, utrzymania porządku na boisku przed w czasie i po zawodach zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia formularzy sprawozdań
b) zapewnienia zawodnikom, sędziom zawodów, obserwatorom i delegatom dogodnego wejścia na boisko, a widzom na widownię, jak również ich opuszczenia (wejście i zejście sędziów i zawodników z boiska do szatni musi być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tych osób przed agresją widowni),
c) powołania odpowiedniej ilości porządkowych, która zabezpieczy porządek na zawodach oraz przedstawienia tej listy sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
d) trenerów i piłkarzy rezerwowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
e) powiadomienia jednostki policji o mających się odbyć zawodach co najmniej na 48 godzin przed ich rozpoczęciem,
f) zapewnienia pełnej ochrony osobistej sędziów,
g) zezwala się drużynom uczestniczącym w zawodach i innym organom na nieodpłatne filmowanie meczy piłki nożnej dla celów szkoleniowych lub dostarczenia dowodów, gdy osoby swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy, naruszają regulamin rozgrywek albo przepisy gry w piłkę nożną.
Rozdział VII Zasady klasyfikacji

§ 24

W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
1. Przy dwóch zespołach :
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie,korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d oraz e.
2. Jeżeli mecz barażowy nie da rozstrzygnięcia, rozgrywana będzie dogrywka 2 x 15 min. Gdy dogrywka również nie rozstrzygnie o zwycięstwie zadecydują rzuty karne.
Rozdział VIII Sprawy dyscyplinarne

§ 25

1. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółta kartka) zostanie automatycznie ukarany wg następujących zasad:
a) przy trzecim napomnieniu 1 mecz dyskwalifikacji,
b) przytrzecim i szóstym napomnieniu żółtą kartką - 1 mecz dyskwalifikacji, przy ósmym, dziesiątym napomnieniu żółtą kartką - 2 mecze dyskwalifikacji
2. Upomnienia czerwonymi kartkami są za każdym razem rozpatrywane indywidualnie przez właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej. O wymierzonej karze informuje on zainteresowany klub w ciągu 10 dni od upomnienia. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę nie może grać automatycznie w pierwszym kolejnym meczu.
3. Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi ilością meczów za przewinienia musi być wykonana w zespole, w którym została wymierzona lub w zespole, do którego zawodnik został transferowany.
4. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu definitywnego z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić i uzyskać pisemne potwierdzenie od właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeśli zawodnik takie posiada, klub przyjmujący winien kartki uwzględnić w swojej ewidencji.
Rozdział IX Protesty i odwołania

§ 26

Kierownicy lub kapitanowie drużyn przed lub po zawodach mogą wnosić pisemne uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego o naruszeniu przepisów dotyczących przygotowania i organizacji zawodów, zachowania się zawodników i działaczy, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe dokonanie weryfikacji zawodów. Wpisu dokonuje sędzia zawodów, a kierownicy lub kapitanowie drużyn są zobowiązani do podpisania sprawozdania.
§ 27

1. Klub, który uważa, że wynik zawodów z udziałem jego drużyny został uzyskany w następstwie oczywistego naruszenia przepisów:
a) gry w piłkę nożną,
b) organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
c) w sprawie statusu piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej,
d) niniejszego regulaminu,
może w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu złożyć pisemny protest do właściwego członka Zarządu Ligi Nadwarciańskiej przekazując jednocześnie kopie tego protestu do wiadomości przeciwnika.
2. W uzasadnieniu tego protestu, obok faktów mających bezpośredni wpływ na wynik meczu można również podnieść inne okoliczności, które były przedmiotem zastrzeżeń wniesionych przed i po zawodach.
3. Protest powinien być rozpatrzony przez właściwego członka Komisji Dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
Rozdział X Postanowienia końcowe

§ 28

1. Każdy klub, którego drużyna bierze udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów i zawodników jak również za postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów.
2. Każdy klub przyjezdny ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za niewłaściwe zachowanie swoich kibiców przed, w czasie i po zawodach, jeżeli doszło do poważnych zakłóceń porządku.
3. Kluby i drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do udzielenia niezbędnej pomocy i ochrony sędziom prowadzącym zawody.
§ 29

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Dyscyplinarnej, która również podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nim nie objętych.
§ 30

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Załącznik nr 2
Regulaminu Rozgrywek Ligi Nadwarciańskiej
Grupy Wronieckiej na sezon 2013/2014
§ 1

Opłaty regulaminowe
1. Wpisowe do rozgrywek
100 zł płatne przed rozpoczęciem rozgrywek
2. Uprawnienia zawodników do gry
Bezpłatnie
3. Kara z tytułu nie stawienia się na zawody
100 zł
4. Kara z tytułu napomnień żółtymi kartkami
Brak
5. Kara z tytułu napomnień czerwonymi kartkami
Brak
6. Kaucja protestowa
Brak
§ 2
Opłaty transferowe
Brak


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Rada Gminna Zrzeszenie LZS We Wronkach Strona Główna -> Rada Gminna Zrzeszenie LZS We Wronkach Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Theme xand created by spleen & Emule.
Regulamin